Opzet vragenlijst doorverwijsgedrag huisartsen


Onderzoek naar factoren die een rol spelen in doorverwijzingen naar tweedelijnszorg

Geachte huisarts,

Allereerst bedankt dat u wilt bijdragen aan dit onderzoek. Het onderzoek focust zich op het doorverwijsgedrag van huisartsen en welke factoren hierbij een rol spelen. Waar let u op als u patiënten doorverwijst naar een specialist in een ziekenhuis of kliniek? Wat vindt u belangrijk? We stellen uw inbreng op deze vragen zeer op prijs.  

De vragenlijst bevat 10 vragen en het invullen zal ongeveer 7 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Alvast bedankt voor de genomen tijd en moeite. 


Louise Hoek
Erasmus Universiteit Rotterdam / ZKN

 

 


 

Achtergrond van het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Louise Hoek, student Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek is een afstudeeropdracht die wordt uitgevoerd voor ZKN, de branchevereniging voor klinieken in Nederland. 

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de factoren die een rol spelen bij het doorverwijzen van patiënten door huisartsen. Deze resultaten zullen aan u worden teruggekoppeld via ZKN en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Louise Hoek via 06-11881161 of louise.hoek@zkn.nl. 

Begeleiding door: Lian Dikken - van Mourik (ZKN)